Jerzy Czyż urolog dziecięcy

Osią zainteresowania urologii dziecięcej są wady wrodzone, nierzadko wymagające leczenia chirurgicznego. Niestety zdarza się, że wady te ze względu na skąpoobjawowy przebieg pozostają niezauważone lub zignorowane. Ich manifestacja następuje dopiero w starszym wieku, często jednak już pod postacią ciężkich powikłań.