O mnie


Jerzy Czyżjczyz

 • Urodzony 13 września 1968 roku w Krakowie

Wykształcenie:

 • Studia na Akademii Medycznej w Warszawie 1987-1993

 • Specjalizacja I stopnia z Chirurgii Dziecięcej 1997

 • Specjalizację II stopnia z Chirurgii Dziecięcej 2002

 • Specjalizacja z Urologii Dziecięcej 2005

Zatrudnienie:

W latach 1994-2010: starszy asystent, Klinika Urologii Dziecięcej, Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa.

W latach 2010-2012: starszy asystent, Oddział Chirurgii i Ortopedii, Warszawski Szpital dla Dzieci, Warszawa

Od 2011 roku: kontrakt na świadczenia specjalistyczne z zakresu urologii dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy  im. Antoniego Gębali, Lublin

Od 2012 roku: kontrakt na świadczenia specjalistyczne z zakresu urologii dziecięcej, Warszawski Szpital dla Dzieci, Warszawa

Odbyte staże i stypendia zagraniczne:

1. W dniach 14.09.1998 – 06.12.1998:

Abteilung für Kinderchirurgie, Universitätsklinikum Benjamin Franklin,

Freie Universität Berlin,

Berlin, Republika Federalna Niemiec

2. W dniach 12.06.2000 – 04.08.2000:

Division of Pediatric Surgery, Babies & Children Hospital of New York, Columbia Presbyterian Medical Center, College of Physycians and Surgeons at Columbia University,

New York, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

Division of Pediatric Urology, Babies & Children Hospital of New York, Columbia Presbyterian Medical Center, College of Physycians and Surgeons at Columbia University,

New York, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

3. W dniach 03.05.2004 – 30.05.2004:

Abteilung für Kinderurologie, Medizinuniversität Innsbruck,

Innsbruck, Austria

Członkostwo w polskich i międzynarodowych towarzystwach medycznych:

1. Polskie Towarzystwo Urologii Dziecięcej

2. Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych

3. International Children’s Continence Society

Szczególne zainteresowania z dziedziny Urologii Dziecięcej:

 • spodziectwo

 • wnętrostwo

 • żylaki powrózka nasiennego

 • zaburzenia oddawania moczu (nietrzymanie moczu, moczenie nocne)

 • wodonercze

 • ureterocoele w układach zdwojonych nerek

 • kamica układu moczowego

 • zaburzenia różnicowania płci (obojnactwo)